Тил-миллет көрки
Хәр бир миллеттиң жасаў тәризин ҳәм үрип-әдетлерин, мадениятын көрсетип бериўши бул халықтың ана тили болып табылады. Сонлықтан да халқымызда «Тил миллеттиң айнасы» деп бийкар айтылмаған. 
Бизиң халкымыз бир неше әсирлик бай тарийхқа ийе. Халкымыздың бай мәденияты да усы тилимиздиң ражланыўы нәтийжесинде пайда болған.
Өзбек халкының уллы шайыры Әлишер Науайы да өз ана тилинде бийбаҳа шығармалар дөретип, дүньяны лал қалдырған.
Бүгинги күнде дуньяның көзге көринген, раўажланған мәмлекетлеринде бизиң қәбилетли, талантлы жасларымыз, спортшыларымыздың табыслары нәтийжесинде өзбек ҳәм ана тиллеримизде байрағы желбиреп, гимнлери жаңламакта.
Усындай мүнәсебет пенен мектебимизге Республика руўхый ағартыўшылық орайы Караөзек районлық бөлими баслығы М. Атажанов 21- октябрь өзбек тилине тил бийлигиниң берилгенине 31 жыл толыў мунәсебети менен ҳәмде тил байрамының кең түрде нышанланыўын тәмийинлеў мақсетинде «Тил- миллет көрки» атамасында шөлкемлестирилген сәўбетлесиў кешесине катнасты.
Кешеге мектептин өзбек тили, қарақалпақ тили ҳәм әдебияты муғәллимлери ҳәмде жоқары класс оқыўшылары қатнасты.
Ушырасыў кешеси дунья жәмийетшилигинде болып атырған пандемия талапларына сай жағдайда өткерилди.
Кешеге катнасқан тилши муғәллимлер қарақалпақ ҳәмде өзбек тиллериниң пайда болыў тарийхы ҳәмде олардың мәмлекетлик тил бийликлерине ерисиў тарийхы ҳаққында толық түсиниклер берип өтти.
Кешеде қатнасқан мектебимиздиң оқыўшы жаслары тиллердиң келип шығыў тарийхы бойынша өзлерин қызықтырған сораўларына жуўаплар алды.
Кешеде қатнасқан китапқумар окыўшылар тил ҳаққында қосықлар оқыды. Кеше мазмунлы ҳәм қызықлы болып өтти.
Гулшаҳар Аманбаева,
Қараөзек районы ХББне қараслы
28-санлы мектептиң өзбек тили пәни муғәллими

скачать dle 12.0
Сайтқа кириў
лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 12.0 бесплатно