Жасларды исбилерменликке тартыỹ мәмлекет итибарында
Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 30-июнь күнги "Өзбекстан Республикасында жасларға байланыслы мәмлекет сиясатын түптен реформаластырыỹ ҳәм жаңа басқышқа алып шығыỹ ис-илажлары хаққында"ғы ПП-6017-санлы Пәрманы қабыл етилди.
Өзбекстанда жасларға байланыслы мәмлекет сиясатын жаңа басқышқа алып шығыỹ жаслар тараỹындағы машқалаларға нәтийжели шешим ислеп шығыỹ, ỹәкилликли органлар жумысын нәтийжели шөлкемлестириỹ ҳәм муỹапықластырыỹ, сондай- ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019- жыл 27- декабрьдеги мәмлекет жаслары менен ушырасыỹда белгиленген ỹазыйпаларды әмелге асырыỹ мақсетинде:
- Өзбекстан Республикасы Жаслар агентлиги ҳәмде оның Қарақалпақстан Республикасы, ỹәлаятлар, Ташкент қала басқармалары (қала) бөлимлери шөлкемлестириỹ көрсетилген;
- төмендегилерди нәзерде тутыỹшы жасларға байланыслы мәмлекет сиясатын және де раỹажландарыỹға байланыслы қосымша илажлар дәстүри тастыйқланған;
- жаслардың инновацион, әмелий проектлерине грант қәрежетлерин ажыратыỹ;
- өз қәбилетин камал таптырыỹ келешекте қызыққан тараỹдың жетик қәнийгеси болып жетисиỹи ушын жасларда өзин- өзи раỹажландырыỹ бойынша күшли мотивация оятыỹ мақсетинде кең жаслар көлеминде халық аралық кесимде мотивацион жыйналыс өткериỹ;
- аймақларда жаслар бәнтлигине көмеклесиỹ мақсетинде қудықлар бурғылаỹ, суỹғарыỹ нәрселерин сатып алыỹ, жеңил конструкция ыссыханалар орнатыỹ, тухым ҳәм нәллер сатып алыỹ ушын субсидиялар ажыратыỹ;
- жаслардың халық аралық пән олимпиядалары ҳәм таңлаỹда ҳәмде жас исбилерменлердиң халық аралық форум ҳәм ярмакалардағы қатнасын тәмийнлеỹ, жаслардың халық аралық мийнет базарларына шығыỹына көмеклесиỹ;
- қәбилетли ҳәм жәмийет ислеринде актив болған жасларды (биринши нәỹбетте социаллық қорғаỹға мүтәж болған шаңарақлардың перзентлери) төлемсиз жолланбалар негизинде дем алыỹ орайларына жибериỹ;
- жаслардың келешекте тийисли тараỹларда тәжрийбели қәнийге болып жетисиỹи, сондай-ақ, исбилерменликке оқытыỹ ушын мәмлекетимизде жоқары нәтийжелерге ерискен тараỹ қәнийгелерин тартқан ҳалда оқыỹ шынығыỹлар өткизиỹ;
- питириỹшилерди исбилерменлик көникпелерин көлемлендириỹ мақсетинде жоқары оқыỹ мәкемелери базасында бизнес акселераторлар шөлкемлестириỹ;
- Өзбекстан жаслары парталын шөлкемлестириỹ ҳәм онда жаслар сиясатын баҳалаỹ миллий индекслери ҳәмде жасларға байланыслы нызам хүжжетлери базасын көлемлендириỹ;
- жасларды исбилерменлик ҳәм исбилерменликке қызықтырыỹ ҳәм оларға бундай жумысын жолға қойыỹдың әмелий тәреплерин үйретиỹ мақсетинде орынлардағы ислеп шығарыỹ ҳәм хызмет көрсетиỹ шөлкемлерге бизнес саяхатлар шөлкемлестириỹ;
- жасларды қәсипке үйретиỹ менен байланыслы қәрежетлер, сондай-ақ, жас исбилерменлерге ҳуқықый, бухгалтерия, маркетинг, брендинг, банк, қамсызландырыỹ, мийнет ҳәм басқа тараỹларда әмелий көмек көрсетиỹ ушын консалтинг хызметлери қәрежетлерин қаплаỹ;
- көргизбели саỹда ярмакаларын шөлкемлестириỹ;
бизнести жолға қойыỹдан дәрамат алыỹға шекем болған мәселерди үйретиỹге қаратылған аралық оқыỹ шынығыуларын өткизиỹ ҳәм қолланбалар жаратыỹ;
- қәбилетли жаслар ортасында дөретиỹшилик көрик таңлаỹ шөлкемлестириỹ, жас автоларды дөретиỹ үлгилери, сондай-ақ, биринши китапларын баспадан шығарыỹ ҳәм көркем өнер көргизбелерин жаратыỹ ушыш финанслық жәрдем көрсетиỹ.
Агентлик дәстүрде нәзерде тутылған жыйнларды финансластырыỹды туỹрыдан туỹры яки мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлерге социаллық буйыртпа көлеминде ажратылған мәмлекет гранлары ҳәм субсидиялар бөлистириỹ арқалы әмелге асырылыỹы белгиленген.
Н.Балтабаева,
Шымбай районлар аралық экономикалық суды судьясы.скачать dle 12.0
Сайтқа кириў
лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 12.0 бесплатно