АЛДАНЫП ҚАЛМАҢ!
Елимиз ғәрезсизликке ерискенли берли ҳәр бир инсанның қәдир- қымбаты, ҳуқық ҳәм еркинликлери жоқары дәрежеде қорғалмақта. Әсиресе, оларды ҳәр қыйлы жат иллетлердиң тәсирине түсип қалмаўы ҳәмде жынаят көшелерине кирип кетпеўиниң, сондай- ақ, бүгинги күнде дүнья еллеринде ең актуал мәселеге айланған адам саўдасы иллетиниң алдын алыў бойынша республикамыздың барлыққала ҳәм районларында бир қанша илажлар әмелге асырылмақта.
Атап айтқанда Қараөзек районында «Адам саўдасына қарсы гүресиі» бойынша районлық комиссия ҳәмде районлық ИИБ тәрепинен орынларда алып барылып атырған үгит- нәсият ҳәм түсиндириў жумыслары нәтийжесинде бүгинги күнге шекем «Адам саўдасы» менен байланыслы жынаят жүз бермегенлигин мақтаныш пенен айтсақ болады. Лейкин, тилекке қарсы районда бүгинги күнде шет еллерге, соның ишинде Қазақстан Республикасы ҳәм Россия Федерациясында шаңарақ жағдайының материялық жақтан тәмийинлеў мақсетинде қол ушы талап ислеўге кеткен айырым пуқаралар ҳәр түрли себеплер менен өзлериниң пуқаралық паспортларын жоғалтып, бир неше жыллар даўамында жасаў мәнзилине, шаңарағына ҳәм жақынлары баўырына қайта алмай атырған ҳалатлары ушыраспақта.
Мысал етип айтатуғын болсақ, Қараөзек районы турғыны 1984- жылы туўылған (С.О) исмли пуқара көп жыллар алдын қол ушы талап ислеў мақсетинде Қазақстан Республикасы Алма- ата қаласына кетип, ол жақта ҳәр түрли қурылыс жумысларында ислейди. Кейин пуқара (С.О) сол жерде турақлы қурылыс жумысларын ислеў мақсетинде жумыс орнына ўақтынша «пропискаға» отырыў ушын өзиниң пуқаралық паспортын ис бериўшиге, яғный ол жақтағы турақлы жасаўшы адамға берип қояды. Пуқара сол жерде ис бериўшиниңқурылыс жумысларын ислей баслайды. Ал, ис бериўши болса арасында (С.О)дан хабар алып турады. Сол гезлери пуқара (С.О) өзиниң пуқаралық паспортын ис бериўшиден сораған ўақтында өзиниң миграциядағы танысларына берип қойғанлығын, ўақыт өткенлиги ушын жақында жаңадан создырып бериўин ҳәм басқа да ҳәр түрли усындай бәнелерди айтып, пуқаралық паспортын бермей жүреди. Арадан бир қанша ўақыт өтип, келисилген қурылыс жумыслары жуўмақланып шамаласқан ўақтында ис бериўши оның келисилген ис ҳақысының белгили муғдарын берместен ўақыт созып жүре береди. Нәтийжеде (С.О) өзиниңқалған ис ҳақыларын ҳәм пуқаралық паспортын ҳәм алмастан жумыс орнын таслап кетеди. Сол ўақыттан баслап ҳәзирги күнге шекем (С.О) өзиниң пуқаралық паспортысыз, табылған ҳәр түрли қурылыс жумысларын ислеп, өзиниң азық- аўқатына жеткениндей пул таўып, спиртли ишимликке берилип кеткенлиги районлық профилактикалық сорастырыў нәтийжесинде анықланады.
Ҳәзирги ўақыттарайон турғыны (С.О)ның ақырғы мәнзили анықланып, оны жасаў мәнзилине қайтарыў илажлары көрилмекте.
Жоқарыда мысал етип айтып өткен пуқарамыздан басқа районымыздан қаншадан- қанша пуқаралары жыллап жасаў мәнзилине, шаңарағына ҳәм жақынлары дийдарына тоймай шет еллерде сарсан болып қыйналып жүргенлер табылады. Егер, усындай пуқаралар ҳаққында хабарыңыз, яки еситкен болсаңыз районлық ИИБниң «Терроризм ҳәм адам саўдасына қарсы гүресиў» топары бөлимине хабар берсеңиз үлкен саўап ис қылған боласыз.
С. УТАМБЕТОВ,
районлық ишки ислер бөлиминиң хызметкери, капитан.скачать dle 12.0
Сайтқа кириў
лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 12.0 бесплатно