МЕНИҢ БАЙРАҒЫМ- МЕНИҢ АР- НАМЫСЫМ!
Ўатанымыз ғәрезсизликке ерискеннен соң 1991- жылдың 18- ноябринде "Өзбекстан Республикасының Мәмлекетлик байрағы ҳаққында" Нызам қабыл етилди.
Жер жүзинде еки жүзден артық мәмлекет болса олардың ҳәр биринде өз белгилери, байрақлары бар. Усы мәмлекетлер қатарында бизлердиң миллий байрағымыз жоқары желбиреп, ҳеш кимненкем емеслигимиз ҳәм кем болмағанымызды көрсетип турады.
Президентимиздиң шет ел мәмлекетлерине рәсмий сапары даўамында байрағымыз сол елдиң көшелерин безеп жоқары желбирейди. Сондай- ақ, байрағымыз түрли байрамларда елимиз делегациялары қатнасып атырған халық аралық илажларда, спорт жарысларында мәмлекетимиздиң абыройы, халқымыздың ар намысыҳәм жетискенлигин көрсетип береди. Елимиздиң байрам илажларында, көшелеримизге көрик бағышлап турған байрағымыз ҳәр биримизде қуўаныш сезимлерин оятады. Мәмлекетимизде жас әўлад тәлим- тәрбиясына қаратылған бир ўақытта халық арасында ўатанымызды қорғайтуғын жаслардың саны көбейип бармақта. Әсиресе, түрли спорт жарысларында жеңиске ерискен ул- қызларымыз арқасында елимиз байрағы бәлент көтерилмекте. Әне, сондай ўақытларда қәлбимизде ўатанға болған сезимимиз халқымыздың келешегине болған исенимимиз және де артады.
Сөзимди жуўмақлап айтқанда мен мәмлекетимиз байрағының жигирма тоғыз жыллығы менен шын жүректен қутлықлайман.
Мәмлекетимиз байрағы- өтмишимиз, бүгин ҳәм келешегимиздиң белгиси. Сонлықтанда Өзбекстан Республикасының пуқаралары, сол қатары Өзбекстанда жасаўшы басқа миллет ўәкиллери байрағымызды ҳүрмет қылыўлары шәрт. Онда ар- намысымыз, елимиз ҳәм халқымызға болған шексиз меҳир- муҳаббатымызкелешекке исенимимиз жәмлескен.
А. Пирназарова,
9- санлы МШБШ директоры. скачать dle 12.0
Сайтқа кириў
лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 12.0 бесплатно