Өзбекстан Республикасы Мәмлекетлик белгилери

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘМЛЕКЕТЛИК ГЕРБИНЕ


Мәмлекетлик гербине Өзбекстан Республикасының 1992 жыл 2 июлдаги 616 -ХИИ-санлы «Өзбекстан Республикасы Мәмлекетлик гербине туўрысында» ги Нызамы менен тастийиқланган.
Өзбекстан Республикасы Мәмлекетлик гербине төмендеги көриниске ие: таўлар, дәрялар ҳәм соьл тәрепи быйдай масақларынан, оңы болса пахтаның ғөрегилери ашылған гьоьза шақларынан ибарат чамбарга оралған гуллаган ойпатлық узра қуяш заррин нурларын сочиб турады. Гербнинг жоқары бөлегинде Республика ҳурлигининг рамзи сыпатында сегизбурчак суўретленген болып, оның ишки бөлегинде ярым ай ҳәм жулдыз суўретленген. Гербнинг орайында бахыт ҳәм ерксеварлик рамзи — қанатларын жазған Қумай қусы суўретленген. Гербнинг төменги бөлегинде Өзбекстан Республикасы Мәмлекетлик байрағын аңлатпа етиўши чамбар лентасининг бантида «Өзбекстан» деп жазып қойылған.
Өзбекстан Республикасы Мәмлекетлик гербинениң реңли көринисинде: Қумай қусы ҳәм дәрялар — гүмис реңинде; қуяш, масақлар, пахта пахтаның ғөрегилери ҳәм «Өзбекстан» жазыўы — алтын реңинде; гьоьза шақлары ҳәм жапырақлары, таўлар ҳәм ойпатлық — жасыл реңде; пахтаның ғөрегилердеги пахта — ақ реңде; лента — Өзбекстан Республикасы Мәмлекетлик байрағыниң реңлерин сәwлелендириўши үш қыйлы реңде; сегизбурчак — алтын зарҳал менен жыекленген ҳалда ҳаўайыда; ярым ай ҳәм жулдызлар — ақ реңинде суўретленген.

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘМЛЕКЕТЛИК БАЙРАҒЫ


    Мәмлекетлик байрақ  Өзбекстан Республикасының  1991 жыл 18 ноябрдеги 407-XII-санлы « θзбекистан Республикасы Мәмлекетлик байрағы ҳаққында»ғы Нызамы менен тастыйықланған.θзбекистан Республикасы Мәмлекетлик байрағы θзбекистан Республикасы мәмлекетлик суверенитетиниң белгиси болып табылады. θзбекистан Республикасы Мәмлекетлик байрағы xалық аралық қатнасықларда θзбекистан Республикасының тымсалы есапланады. θзбекистан Республикасының Мәмлекетлик байрағы — байрақтың пүтин узынлығы бойлап өткен таў сарғыш рең, ақ рең ҳәм тойғын жасыл реңли үш енине тартылған туўры төртмүйешлик формасындағы гезлеме болып табылады.

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МӘМЛЕКЕТЛИК ГИМНИ
   Өзбекстан Республикасы Мәмлекетлик гимниниң тексти ҳәм музыкасы θзбекистан Республикасының 1992-жыл 10 декабрьдеги 768-XII-санлы 
 « Өзбекстан Республикасының Мәмлекетлик Гимни ҳаққындағы»ғы Нызамы менен тастыйықланған. 
Өзбекстан Республикасының Мәмлекетлик Гимни Өзбекстан Республикасының Мәмлекетлик суверенитетиниң белгиси болып табылады. 
Өзбекстан Республикасының Мәмлекетлик Гимнине зор ҳүрмет пенен қараў Өзбекстан Республикасының ҳәр бир пуқарасының ўатан сүйиўшилик ўазыйпасы болып табылады.
Мутал Бурханов музыкасы 
Абдулла Арипов сөзи
...
Серқуёш ҳур ўлкам, элга бахт, нажот,  
Сен ўзинг дўстларга йўлдош, меҳрибон!  
Яшнагай то абад илму фан, ижод,  
Шуҳратинг порласин токи бор жаҳон!
Нақорат:
Олтин бу водийлар - жон Ўзбекистон,  
Аждодлар мардона руҳи сенга ёр!  
Улуғ халқ қудрати жўш урган замон,  
Оламни маҳлиё айлаган диёр!
Бағри кенг ўзбекнинг ўчмас иймони,  
Эркин, ёш авлодлар сенга зўр қанот!  
Истиқлол машъали тинчлик посбони,  
Хақсевар, она юрт, мангу бўл обод!
Нақорат:
Олтин бу водийлар - жон Ўзбекистон,  
Аждодлар мардона руҳи сенга ёр!  
Улуғ халқ қудрати жўш урган замон,  
Оламни маҳлиё айлаган диёр!
фильмы бесплатно Качаем софт и игры здесь бесплатно
Сайтқа кириў